Nasza jakość - System Jakości ISO

Certyfikat Jakości ISO 9001Zarząd Cech Rzemiosł Różnych w dniu 10.05.2004 r. wprowadził uchwałą normy systemu zarządzania jakością zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych.

W wyniku audytu przeprowadzonego w dniu 8.11.2004 Cech uzyskał Certyfikat Systemu Jakości nr 149/SZJ/2004 wydany przez ZETOM - CERT Warszawa.

Misja firmy

Pragniemy spełniać potrzeby, oczekiwania i wymagania naszych klientów poprzez stworzenie każdemu pracownikowi warunków i klimatu dla zrozumienia swoich zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanych usług oraz indywidualną wzorcową obsługę każdego klienta.

Polityka Jakości Cechu RR w Jaśle

Głównym naszym celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
Zaspokajanie oczekiwań naszych klientów traktujemy jako miarę oferowanych przez nas usług oraz impuls do dalszego rozwoju.
Dążąc do podniesienia konkurencyjności organizacji wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz standardami organizacyjnymi KSU i standardami świadczenia usług.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Zapewnienie klientom kompleksowej obsługi w zakresie doradztwa, informacji i szkoleń oraz pozostałych zadań statutowych,
  • Podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług związanych z prowadzeniem firmy oraz funkcjonowaniem w Unii Europejskiej,
  • Terminowe i rzetelne wykonywanie podjętych zadań w sposób sprawny, kompetentny i uprzejmy,
  • Dbanie o dobry wizerunek organizacji i jej promowanie,
  • Wykreowanie u każdego pracownika świadomości o roli wykonywanej przez niego pracy w aspekcie jakości.
  • Wprowadzanie nowych technologii oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie ich stosowania.
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością

Jasło, dnia 10.05.2004 r
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle