Władze

Walne Zgromadzenie Członków Cechu:

 • Zatwierdza statut i zmiany w statucie Cechu.
 • Powołuje organy Cechu.
 • Zatwierdza bilans i budżet organizacji.
 • Decyduje o udzieleniu absolutorium Zarządowi Cechu.
 • Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu uczetniczy każdy członek organizacji mający czynne i bierne prawo wyborcze.

Zarząd Cechu


 • Starszy Cechu - Tadeusz Gorgosz
 • Podstarszy Cechu - Edward Kozioł
 •  Członek Zarządu -  Stanisław Dacyl
 • Członek Zarządu -  Jacek Pilch
 • Członek Zarządu -  Elżbieta Juszczyk
 • Członek Zarządu - Janusz Orliński
 • Członek Zarządu - Jacek Siemiączko

Komisja  Rewizyjna

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Jolanta Brączyk
 • Członek Komisji Rewizyjnej - Czesław Fiałkiewicz
 • Członek Komisji Rewizyjnej - Wacław Rak

Kierownik Cechu

 • Michał Mazur