Szkolenia

Pedagogiczne

 1. Dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • szkolenie wymagane przy szkoleniu uczniów młodocianych w zakładach pracy
 2. Dla wykładowców pozaszkolnych form nauczania
  • Uprawnia do prowadzenia wykładów w niepublicznych placówkach oświaty

Ochrony pracy podstawowe i okresowe

 1. Dla pracodawców
 2. Dla kierujących pracownikami
 3. Dla stanowisk robotniczych

Komputerowe

 1. ABC komputera
 2. Komputer w firmie
 3. Komputer + kasy fiskalne

Minimum sanitarne

 1. Minimum sanitarne w obrocie środkami spożywczymi
 2. Minimum sanitarne w produkcji środków spożywczych
 3.  

Egzaminy czeladniczo - mistrzowskie

Sesje wyjazdowe, w których komisje egzaminacyjne Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie przeprowadzają egzaminy kwalifikacyjne:
Rzemiosła metalowe
 1. Blacharz
 2. Kowal
 3. Ludwisarz
 4. Odlewnik
 5. Ślusarz
Rzemiosła w zakresie produkcji wyrobów precyzyjnych oraz obróbki kamieni szlachetnych, półszlachetnych i pokrewnych
 1. Zegarmistrz
 2. Złotnik
W zakresie środków transportu
 1. Mechanik pojazdów samochodowych
 2. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 3. Blacharz samochodowy
 4. Lakiernik samochodowy
Rzemiosła elektrotechniczne i elektroniczne
 1. Elektromechanik
 2. Elektromechanik urządzeń chłodniczych
 3. Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
 4. Monter elektronik
Rzemiosła chemiczne
 1. Wulkanizator
W zakresie materiałów budowlanych
 1. Betoniarz-Zbrojarz
 2. Betoniarz
 3. Kamieniarz
Szklarskie
 1. Szklarz
 2. Szlifierz szkła i kryształów
Drzewne
 1. Koszykarz-Plecionkarz
 2. Stolarz
 3. Tapicer
 4. Fajkarz
Włókiennicze
 1. Hafciarka
 2. Koronkarka
 3. Tkacz
Odzieżowe
 1. Krawiec
Skórzane
 1. Kaletnik
 2. Kuśnierz
Spożywcze
 1. Cukiernik
 2. Kucharz
 3. Młynarz
 4. Piekarz
 5. Rzeźnik-wędliniarz
Różne przemysłowe
 1. Drukarz
Budowlane
 1. Cieśla
 2. Dekarz
 3. Elektryk
 4. Monter instalacji gazowych
 5. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 6. Malarz-tapeciarz
 7. Murarz
 8. Posadzkarz
Różne nieprzemysłowe
 1. Fotograf
 2. Fryzjer
 3. Kominiarz