OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH